Rakenteenhallinta

Rakenteenhallinnalla voidaan ymmärtää ainakin kahta asiaa: hierarkisten objektien keskinäisten suhteiden (esim. tuotteet tuoteluettelossa) hallintaa tai tuoterakenteen (tuotteen osien suhde toisiinsa) rakenteenhallintaa. Procuksen rakenteenhallinta työkalut on tehty ensisijaisesti hierarkioiden hallintaa ja esittämistä varten, mutta niillä voidaan tehdä myös tuoterakenteiden hallintaa.

Hierarkia ja hierarkian hallinta

Hierarkinen esitystapa helpottaa asioiden hahmottamista ja ymmärtämista. Samalla se helpottaa haluttujen objektien löytämistä. Hyvin rakennettu hierarkia on kilpailuetu silloin kun esitettävien objektien avulla halutaan joko tehdä kauppaa tai luoda positiivista mielikuvaa. Tuotehierarkian luominen on usein haastava tehtävä kun yrityksellä on paljon tuotteita, mutta sen hiomiseen käytetty aika on aina vaivan arvoista.

Procus-työkaluilla on yksinkertaista ja tehokasta luoda hierarkioita erilaisten objektien esittämistä varten. Tällaisia objekteja voivat olla esimerkiksi tuotteet (tuoteluettelo), dokumentit (dokumenttitietokanta), kuvat (kuvapankki) jne. Procus mahdollistaa hierarkioiden monipuolisen käytön. Osa hierakiasta voi olla näkymättömissä ja se voidaan julkaista halutulla hetkellä esimerkiksi tuotelanseerauksen yhteydessä. Jos on tarvetta, niin osa hierarkiasta voi olla näkyvissä vain tietyllä kielellä.