Tarjouslaskenta

Tarjouslaskentaa tehdään yrityksissä hyvin kirjavilla työkaluilla ja menetelmillä. Ongelmaksi muodostuu usein tietojen hajallaan olo ja raportoinnin hankaluus. Tarjoukseen tarvittavat asiakkaan perustiedot ovat usein jossain toisessa järjestelmässä kuin tarjottavien tuotteiden ja palveluiden tiedot.

Procus-ohjelmistojen tarjouslaskenta moduli yksinkertaistaa ja tehostaa tarjouslaskentaa ja tarjousten tekoa. Modulia käytetään web-käyttöliittymän kautta kuten kaikkia Procus-tuotteita. Se mahdollistaa tarjousten nopean ja monipuolisen teon ja muokkaamisen. Kyseinen moduli on integroitu sekä asiakas- että tuotetietokantaan, minkä takia ajantasaiset asiakas- ja tuotetiedot ovat aina käytettävissä tarjousta tehtäessä. Hinnoittelu tehdään yleensä yrityksen ERP-järjestelmässä ja hinnat tuodaan yleensä automaattisesti sieltä, mutta tarjouslaskentamoduli sisältää myös laajat hinnoittelutyökalut mikäli niitä tarvitaan.

Tarjoukset talletetaan tietokantaan minkä takia tarjouskannan raportointi on järjestettävissä tehokkaaksi ja monipuoliseksi. Se mahdollistaa myös vanhojen tarjousten tehokkaan uudelleenkäytön.