Dokumentinhallinta

Dokumentinhallintajärjestelmä helpottaa sähköisessä muodossa tallennettujen dokumenttien ja/tai kuvien hallintaa ja löytämistä. Kun dokumentti tallennetaan siihen liitetään dokumenttia määrittelevää metadataa. Tämän metadatan avulla dokumentti on jatkossa helpompi löytää. Kuvapankki on eräs esimerkki dokumentinhallinnasta, mutta silloin dokumentti on määritelty varsin ahtaasti. Me käsittelemme dokumentin lailla mitä tahansa objektia, joka liittyy jollain tapaa tuotteisiin.

Procus-järjestelmän dokumentinhallinta menee perinteistä dokumentinhallintaa pitemmälle. Sen avulla dokumentit voidaan helposti linkittää tuotetietokannan tuotteille tai toisinpäin. Tällä tavoin yritys voi tarjota asiakkailleen tehokkaan tavan päästä kiinni tuotedokumentaatioon halutussa laajuudessa. Dokumenttien hallinta Procuksen avulla mahdollistaa myös dokumentaation hierarkisen esittämisen. Tällöin esimerkiksi eri kielisten dokumenttiversioiden hallinta ja jakelu yksinkertaistuu ja tehostuu.