Web-kauppa on muutakin kuin ostoskori

Web-kauppoja toteutetaan nykyään monin eri tavoin. Yhteistä niille on oikeastaan vain se, että mahdollinen asiakas saa tarjolla olevista tuotteista jotain perustietoa ja hänellä on mahdollisuus lisätä haluamansa tuote ostoskoriin. Kaikki muu sitten riippuukin kaupan pystyttämiseen käytetystä järjestelmästä ja rahasta. Huonosti toteutettu web-kauppa ei juuri lisää myyntiä ellei yrityksellä ole jotain muuta merkittävää kilpailuetua. Sen sijaan hyvin toteutettu kauppa saa aikaan sen, että asiakas ostaa ja tulee vielä uudelleenkin ostamaan.

Hyvälle web-kaupalle voidaan asettaa useita vaatimuksia. Jokainen joskus web-kaupasta ostanut tietää, että asiakas haluaa: 1) löytää tuotteen helposti, 2) saada tarpeeksi tuotetietoja päätöksen tekoon, 3) ostamisen olevan helppoa kun ostopäätös on tehty.

Tuotteen löytämistä voidaan helpottaa järkevällä tuotteiden esittämisellä. Tuotehierarkian täytyy olla looginen ja tuotteiden nimeämisen täytyy ohjata asiakasta oikeaan suuntaan. Kunnollinen hakukone auttaa merkittävästi, jos kaupan tuotteisto on laaja.

Kun haluttu/etsitty tuote on löytynyt, täytyy asiakkaalle tarjota riittävästi tuotetietoja, jotta hän kykenee tekemään ostopäätöksen. Useimmiten pelkkä nimi, tuotekoodi, hinta ja tuotekuva eivät riitä. Asiakkaalla on useimmiten jokin tietty tarve minkä takia hän etsii tuotetta. Jos hän ei löydä tietoa (esimerkiksi tuotteen mitat, asennusohjeet tms.) jonka perusteella tehdä ostopäätös hän lähtee etsimään tuotetta muualta. Riittävien tuotetietojen tarjoaminen on perusedellytys sille, että web-kauppa on toimiva. Tämän takia web-kaupan integrointi tuotetiedonhallintajärjestelmään on erityisen tärkeää. Tuotetiedonhallinnan avulla yritys voi ylläpitää tuotetietonsa sellaisessa kunnossa, että asiakas pystyy tekemään web-kaupassa ostopäätöksen välittömästi.

Ostopäätöksen teon jälkeen asiakkaalle pitää tarjota helppo ja turvallinen tapa tilata ja maksaa tuote. Tämä edellyttää hyvää käyttöliittymää, eri maksutapojen tarjoamista jne. Jotta asiakkaalle voidaan tarjota toimitusaikatietoja, mahdolliset asiakaskohtaiset alennukset jne., edellyttää se web-kaupan integrointia tiiviimmin yrityksen ERP-järjestelmään.

Procus tuotetiedonhallintajärjestelmään on mahdollista liittää web-kauppa sovellus, joka tukee kaikkia näitä ominaisuuksia sekä paljon muuta.