Konfiguraattori

Konfiguraattorin avulla asiakkaalle annetaan mahdollisuus tehdä tuotteeseen kohdistuvia valintoja siten, että hän löytää tarvettaan vastaavan ratkaisun yrityksen tuotteista. Konfiguraattori voi esimerkiksi auttaa asiakasta löytämään hänen tarvitsemiaan lisätarvikkeita tai se voi johdattaa asiakkaan valitsemaan juuri hänen erikoistarpeeseensa sopivan tuotteen samankaltaisten tuotteiden joukosta. Konfiguraattorin toiminnalle on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen tuotetiedot ovat hyvässä kunnossa. Tähän taas tarvitaan kunnollista tuotetiedonhallintajärjestelmää.

Tuotekonfiguraattori voi joissain tapauksissa sisältää myös määrälaskenta ominaisuuksia. Asiakkaan valintojen perusteella lasketaan kokonaisuuteen tarvittavien eri tuotteiden määrät, jota usein täydentää myös dynaaminen hinnoittelu.

Eräs motivaattori konfiguraattoreiden käyttämiselle on joskus siirtää täysin mekaanista laskentaa yrityksen asiantuntijoilta asiakkaille itselleen. Usein asiakkaat myös kokevat konfiguraattoreiden käytön motivoivana. Jos tuotteiden konfigurointi on hyvin vaativaa, voi olla järkevää rakentaa tuotekonfiguraattori tai määrälaskuri pelkästään yrityksen sisäiseen käyttöön.

Olemme tehneet lukuisia konfiguraattoreita asiakasyrityksillemme sekä yritysten sisäiseen että asiakaskäyttöön. Kaikissa on pohjana Procus tuotetiedonhallinta.