Sisällönhallinta

Sisällönhallinta tarkoittaa toimintaa jossa pyritään hallitsemaan digitaalista informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Sisältö voi olla esimerkiksi tekstimuotoisia dokumentteja, www-sivuja, video, audio- ja kuvatiedostoja, sähköpostiviestejä, tms. tallennettua tai tallennettavissa olevaa informaatiota. Nykyään sisällönhallinnalla tarkoitetaan usein vain www-sivujen sisällönhallintaa tai julkaisujärjestelmää, vaikka sillä alunperin tarkoitettiin lähinnä dokumentinhallintaa.

Procus NetKit on www-sivujen sisällönhallintaan tarkoitettu ohjelmistotuote. Sen vahvuuksia ovat erityisesti tiivis integrointimahdollisuus Procus tuotetietokantaan. Tällöin www-sivut ja tuotetietokanta sulautuvat saumattomasti yhteen ja monipuolisten hakujen toteuttaminen koko sivustoon mahdollistuu yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla.