Talotekniikkastandardi ja muut toimialastandardit

Eri toimialoilla on omia tuotetietojen siirtämiseen organisaatioiden välillä tarkoitettuja vakioformaatteja. Näiden formaattien avulla voidaan tuotetietojen siirtämistä automatisoida hyvin pitkälle. Toimialan sisällä toimivien yritysten erilaisista tuotteistoista johtuen kyseiset formaatit saattavat sisältää jopa satoja eri kenttiä eri tiedoille. Tämän takia kyseisten formaattien manuaalinen hyödyntäminen on lähes mahdotonta.

Talotekniikkastandardi on eräs tiedonsiirtoformaattistandardi, jota hyödyntämällä yritykset voivat siirtää tuotetietoja organisaatioiden välillä sähköisessä muodossa. Talotekniikkastandardi perustuu aiempaan SSTL formaattiin, joka oli standardi sähköteknisen alan tarpeisiin. Talotekniikkastandardi sisältää sekä pakollisia että vapaaehtoisia kenttiä.

Procus tuotetiedonhallintatuotteilla voidaan automaattisesti tuottaa talotekniikkastandardin mukaisia tulosteita suoraan tuotetietokannasta. Nämä tulosteet voidaan automaattisesti toimittaa halutuille tahoille.

Procuksen joustavuuden takia Procus tuotetietokannasta voidaan varsin helposti tuottaa minkä tahansa toimialastandardin (esim. Voltimum, Sinfos, ETIM, jne.) mukaisia tiedostoja toimitettavaksi muille organisaatioille.