Matrikkeli

Matrikkeli on luettelomuotoon tehty julkaisu henkilöiden itse itsestään antamista tiedoista. Yleensä matrikkelit tehdään henkilöistä jotka edustavat esimerkiksi samaa ammattikuntaa, koulutussuuntaa tai ovat saavuttaneet samantyyppisiä saavutuksia esimerkiksi kulttuurin tai urheilun alueella. Useimmiten matrikkelit painetaan kirjan muotoon. Henkilötietolaki sallii tiettyjen henkilötietojen julkaisemisen ilman henkilön itsensä myötävaikutusta ellei hän ole sitä erikseen kieltänyt.

Matrikkeli sisältää selvästi enemmän tietoa kuin pelkkä jäsenluettelo. Tämän takia matrikkelin tekeminen on usein vaativampaa ja enemmän pitkäjänteisyyttä vaativaa työtä kuin jäsenluettelon teko, sillä jäsenluettelosovellukset eivät sisällä samaa tietoaineistoa mikä matrikkeliin halutaan. Matrikkelitiedon kerääminen ja ennenkaikkea yhdenmukaistaminen vaatii hyvät välineet, jotta matrikkeli valmistuu halutussa aikataulussa.

Mediaviisi on tehnyt matrikkeleita eri ammattikunnille ja -liitoille jo yli kymmenen vuoden ajan. Koetellut työtavat ja oma ohjelmistokehitys takaa asiakkaillemme aikataulujen ja kustannusten pitävyyden. Konsultoimme asiakkaitamme hyvissä ajoin jo ennen tietojenkeruun aloittamista, jotta vältyttäisiin erilaisilta matrikkeliprojekteihin liittyviltä sudenkuopilta.