Master Datan hallinta

Laajasti ottaen Master Data tarkoittaa yrityksen sitä dataa, mikä ei ole transaktiodataa. Tähän ryhmään kuuluvat tuotetiedot, hierarkatiedot ja asiakastiedot. Master Datan hallinta mahdollistaa tietojen jalostamisen, jakamisen ja raportoinnin siinä muodossa kuin organisaation eri osat sitä tarvitsevat.

Tuotetiedonhallinta on aina osa Master Datan hallintaa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä näiden välille voidaan joskus laittaa jopa yhtäläisyysmerkki, mutta suuremmissa yrityksissä tuote- ja asiakastiedon integrointi yleensä muuttaa tilannetta. Procus tuotetiedonhallinta helpottaa yrityksen Master Datan hallintaa, sillä Procusta on yksinkertaista käyttää kaiken tuotteisiin liittyvän master datan keräys-, tallennus-, ja jakelupaikkana. Jokaiselle tiedolle vain määritellään järjestelmä jossa se ylläpidetään. Usein esim. yrityksen ERP-järjestelmässä halutaan ylläpitää tietyt perustiedot ja CRM-järjestelmässä tietyt asiakastiedot, mutta muut tiedot voidaan hyvin ylläpitää Procuksessa. Lisäksi Procus mahdollistaa erilaisten näkymien muodostamisen Master Dataan erilaisten hierarkiarakenteiden kautta. Näin esimerkiksi yrityksen sisäisten eri intressiryhmien raportointitarpeet voidaan tyydyttää.

Procus tietokantaa voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa yrityksellä on useita eri ERP-järjestelmiä esimerkiksi eri maissa. Tällöin Master Data tiedon kerääminen keskitettyyn tietokantaan voidaan pitkälle automatisoida ja tiedonhallintaprosesseja on mahdollista yhtenäistää kevyemmin, kuin siirtymällä yhteen keskitettyn ERP-ratkaisuun.